Ohjeita SBCAK:n  paimennuskokeen järjestäjälle.

Kokeen voi järjestää SBCAK:n tai muun Kennelliittoon kuuluvan jäsenyhdistyksen / jäsenyhdistysten nimissä.

SBCAK paimennuskoesäännöistä poimittua

1. KOKEEN JÄRJESTÄMINEN

1.1 Paimennuskokeet ja niiden tarkoitus

Nämä säännöt kattavat lampaiden paimennuskokeiden koeohjeet. Koe on bordercollieiden ja australiankelpieiden rodunomainen koe. Koeohjeista vastaa Suomen bordercolliet ja australiankelpiet ry., jäljempänä SBCAK.

Kokeen järjestäjänä toimii SBCAK tai Kennelliiton jäsenyhdistys (yhdistykset). Jokaisesta kokeesta täytetään koepöytäkirja Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Pöytäkirjaan merkitään kaikki kokeessa olleiden koirien suoritukset, myös hylätyt.

2 KOKEEN ANOMINEN

2.1 Luvan anoja ja järjestelyvastaava

Koetta anovan yhdistyksen (yhdistysten) tulee olla Kennelliiton jäsen. Kokeen järjestelystä huolehtii järjestävä yhdistys (yhdistykset). Anomus on tehtävä Kennelliiton määräämällä tavalla Omakoirapalvelun kautta (liitevihko).

Koe tulee anoa SKL:n määräaikaisohjeen mukaisesti

Jos haluat järjestää kokeen SBCAK:n nimissä tutustu SBCAK:n ohjeeseen tapahtumien järjestäjälle https://sbcak.fi/saannot-ja-lomakkeet/

Jos järjestät kokeen muun yhdistyksen nimissä, sovi yhdistyksen kanssa tarvittavat asiat. 

2.2. Kokeen anomisaikataulut

Mestaruuskisat anotaan edelleen normaalin anomisajan puitteissa ja niissä toimitaan seuraavan ohjeen mukaan: Paimennustoimikunta toimittaa mestaruuskokeista (RM, NM, SM) tapahtuma-anomuksen tai vastaavat tiedot hallituksen käsiteltäväksi välittömästi, kun SBCAK:n ulkopuolisen yhdistyksen kanssa on alustavasti sovittu kokeen järjestämisestä. Hallitus päättää kokeen järjestämisestä paimennustoimikunnan esityksestä.

Perusohjeesta poiketen normaaleissa ”kyläkisoissa” tapahtuma-anomus tulee toimittaa paimennustoimikunnalle viimeistään kuukautta ennen koetta. Paimennustoimikunta lähettää anomukseen eteenpäin hallitukselle.

3 KOKEEN TUOMARIT

Ylituomari

Koetta johtavan ylituomarin on oltava Kennelliiton ja SBCAK:n jäsen.

Arvostelevat tuomarit

Kaikki arvostelevat kansalliset tuomarit omaavat ylituomaripätevyyden. Ulkomaista tuomaria käytettäessä tulee koetta valvoa Kennelliiton hyväksymä ylituomari. Ulkomaisen tuomarin arvosteluoikeuden tarkastaa SBCAK tai arvostelemaan tuleva tuomari, tarvittaessa Kennelliitto.

4 ILMOITTAUTUMINEN KOKEESEEN JA OSALLISTUMISMAKSU

Ilmoittautuminen

Kokeeseen ilmoittaudutaan järjestäjän asettamaan määräaikaan mennessä järjestäjän ilmoittamalla tavalla.

Osallistumismaksu

Kokeen järjestäjä määrää osallistumismaksun. Kokeen osallistumismaksu palautetaan vain pätevästä syystä poisjääneelle. Pätevät syyt ovat:

• Lääkärin tai eläinlääkärin todistama este. Lääkärintodistus tai eläinlääkärin todistus on esitettävä 3 vrk:n kuluessa viimeisestä koepäivästä.

• Ilmoitetun ylituomarin vaihtuminen.

• Kokeen tai koeluokan peruuntuminen tai kokeen siirto ”

Kuva Tiina Karvonen

Kokeen järjestämisessä huomioitavia asioita:

 • Päätä kokeen ajankohta.
 • Hanki kokeelle ylituomari ja koetoimitsija.
 • Järjestävä yhdistys anoo kokeen kennelpiiriltä omakoirassa SKL:n määräaikaisilmoituksen mukaisesti.
 • Ilmoita kokeesta SBCAK:n paimennustoimikunnalle ajoissa, kun jo suunnittelet sitä sbcakpaimennus@gmail.com. Kokeesta laitetaan ilmoitus SBCAK:n koekalenteriin. Toimita myös kuva ilmoitusta varten.
 • Infoa kokeesta myös järjestäjän sivuilla (jollei koe ole SBCAK:n nimissä) tai tee kokeesta esim. Facebook-tapahtuma, jossa ilmoitetaan esim. kokeen aikataulu, kisapaikka, lähtölistat yms. 
 • Sovi, kuka ottaa ilmoittautumiset vastaan ja miten.
  • Jokainen järjestäjä voi siis itse päättää miten ilmoittautumiset hoitaa (esim. sähköpostilla, oma nettilomake, google forms).
  • Ilmoittautumislomakkeessa tai ilmoittautumisen yhteydessä tulee olla seuraavat tiedot ilmoitettu kilpailijoille:
   • Ilmoittautumisen ajankohta, osallistumismaksu, tilitiedot, viitenumero
  • SBCAK:lla ei ole enää nettilomaketta, jota ennen käytettiin ilmoittautumisten vastaanottoon kaikkiin kisoihin vaan jokainen järjestäjä hoitaa lomakkeen omalta osaltaan.
  • Ilmoittautumislomake voidaan paimennustoimikunnan puolesta linkittää SBCAK:n tapahtumakalenteriin ko. tapahtuman sivulle.
 • Jos koe järjestetään SBCAK:n nimissä, kilpailijat maksavat koemaksun SBCAK:n tilille viitenumerolla, jonka saat paimennustoimikunnalta / rahastonhoitajalta.
  • Kun koe on pidetty, laskuta SBCAK:lta ns. lammasvuokra, joka on puolet osallistumismaksusta.
  • Koetoimitsija ja tuomari tekevät matkalaskunsa SBCAK:lle suoraan.
 • Hanki palkinnot (jollei järjestävällä yhdistyksellä ole jo valmiiksi sponsoria).
  • SBCAK:n mestaruuskisoihin (SM,NM,RM) on yleensä sponsori valmiina (tarkista SBCAK:lta).
 • Tilaa koekortit, PPR1 mitalit, PVA ruusuke paimennustoimikunnalta, jollei niitä ole jo valmiina järjestäjällä. 
 • Hanki kokeisiin tarvittavat työntekijät.
 • Tarkista, että koepaikalta löytyy toimistossa tarvittavat tarvikkeet sekä koerataan tarvittavat elementit yms.
 • Kokeen koetoimitsijan tulee tallentaa kokeen tulokset koepäivänä SBCAK:n koetulossivuille (pyydä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa oikeus lomakkeen täyttöön).
  • Lomakkeessa pitää näkyä aika, paikka, koejärjestäjä, tuomari, arvostelun pisteet (kaikki kohdat), koulutustunnukset, sijoitus.
  • Lisää myös PPR1 tuloksen saaneet koirakot ko.listaan (Drive).
  • Jos kokeeseen osallistuu muita rotuja kuin BC/AK, lähetä koepöytäkirjat(tuloskooste)  ko.rotuyhdistykselle.
 • Koepaikalla tulee olla esillä päivystävän eläinlääkärin puhelinnumero.
 • Paimennustoimikunnalta voi aina kysyä apua!

Ohjetta päivitetään tarpeen mukaan, joten ole yhteydessä paimennustoimikuntaan sbcakpaimennus@gmail.com, jos huomaat ohjeissa puutteita tai muuta päivityksen tarvetta.